Personvernregler

(i samsvar med EUs personvernforordning)

1. Oversikt

Besøkende på dette nettstedet trenger ikke å oppgi personopplysninger. Besøkende kan bruke dette nettstedet uten å samtykke til bruk av informasjonskapsler. Vi tillater også sporingsbeskyttelse i nettlesere og deaktiverer tjenester som gjør det mulig å innhente data som kan brukes til sporing.

Personopplysninger innhentes bare når du kontakter oss (f.eks. på e-post eller med kontaktskjemaet). Vi behandler slike opplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og norsk personvernlovgivning.

Vi viser ikke tredjepartsreklame, vi driver ikke brukerprofilering, vi har ingen partnerprogrammer og bruker ingen plugins til sosiale medier på dette nettstedet.

Denne personvernpolicyen gir deg en oversikt over personopplysningene vi innhenter fra besøkende på dette nettstedet, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi gjør det. Dessuten opplyser vi deg om rettighetene dine som besøkende på nettstedet og som “datasubjekt”.

Informasjon som innhentes automatisk

Våre webservere innhenter automatisk opplysninger om besøkende i tilgangslogger slik dette gjøres på nesten alle nettsteder. Dette omfatter teknisk informasjon om din maskinvare, nettleser og om operativsystem, nettsteder du besøker, når du besøker disse og fra hvilken nettside du besøker oss. Dataene brukes bare til analyse og feilsøking, og lenkes ikke til andre ressurser. Tilgangslogger slettes automatisk etter 60 dager. Vårt innholdsstyringssystem logger ikke besøk fra deg.

Informasjon som innhentes med informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler fra nettsteder du besøker og som lagres på datamaskinen din. De brukes i mange sammenhenger for å få nettsteder til å fungere eller være mer effektive, og til å gi informasjon til nettstedets eiere. Samtykker du til bruk av informasjonskapsler, bruker vi disse til følgende formål:

Nettsidens innstillinger – du kan for eksempel lagre om du har eller ikke har samtykket i bruk av informasjonskapsler, så trenger vi ikke spørre deg på ny. Du kan eventuelt lagre personopplysninger til bruk når du sender en kommentar.

Webanalyse – innhenter informasjon om hvordan brukerne bruker nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen for å måle og analysere hvordan nettstedet brukes for å forbedre tjenesten. Informasjonskapsler for webanalyse innhenter anonymiserte opplysninger. Dette gjelder antallet besøkende på nettstedet og hvilke nettsider de besøker. Disse opplysningene innhentes ikke hvis du aktiverer sporingsbeskyttelse i nettleseren. Du kan også velge bort Google Analytics separat. Se nedenfor for nærmere opplysninger.

Integrert innhold og verktøy fra tredjeparter – dette kan f.eks. være visning av videoer eller kart. Se nedenfor for nærmere opplysninger om tjenestene vi bruker.

Opplysninger du har valgt å dele med oss

Kontakter du oss på e-post eller via kontaktskjemaet, vil du måtte gi personopplysninger. Vi behandler slike henvendelser konfidensielt og deler ikke opplysninger med andre unntatt der det er nødvendig for å besvare henvendelsen eller med ditt uttrykkelige samtykke.

Disse opplysningene beholder vi

Personopplysningene dine får vi som regel direkte fra deg når du søker elevplass på Solborg. Det gjelder navn, adresse, personnummer, karakterutskrift og foresattes navn og kontaktinformasjon.

I forbindelse med studieturer innhentes opplysninger om passnummer og reiseforsikring.

For elever som har helseutfordringer, må dette dokumenteres med legeattest. Disse opplysningene er nødvendige for å tilrettelegge et personlig opplæringsprogram. Noen elever gir også opplysninger om dietter og spesialkost.

Formålet for behandling av personopplysninger

Vi trenger disse opplysningene for at Solborg skal kunne skrive ut vitnemål og rapportere til offentlige myndigheter for å få tilskudd til drift av skolen. Opplysningene innrapporteres også til Lånekassen slik at du kan få studiestøtte som du har krav på.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter enn det som er lovbestemt,
og det som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg som elev på Solborg folkehøgskole.

Informasjonssikkerhet

Tilgang til personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte er bundet av taushetsplikten. Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger er en grunnleggende verdi for vår skole.

Rettigheter for registreringen

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres så lenge de er nødvendige for å oppfylle det formålet de er innhentet for. Etter den tid slettes de.

Samtykke

Når du takker ja til elevplass på Solborg, gir du samtidig ditt samtykke til nødvendig innhenting av personopplysninger om deg.

Bruk av bilder og video fra skoleåret

Vi bruker ikke bilder eller video av deg i markedsføring av skolen uten at du har gitt samtykke til dette. Personer navngis ikke. Bilder og video fjernes på forespørsel.

Sikkerhetskopier av nettstedet lagres trygt, adskilt fra nettstedet, og utilgjengelig for tredjeparter. Sikkerhetskopier tas jevnlig og krypteres før, under og etter overføring. Sikkerhetskopier eldre enn to måneder slettes automatisk. Det kan derfor ta ytterligere to måneder før slettet informasjonen er uopprettelig fjernet. Vi kan ikke slette eller gjenopprette informasjonselementer enkeltvis fra sikkerhetskopiene.

Merk at vi må beholde enkelte opplysninger, som f.eks. logger over samtykke du uttrykkelig har gitt, utover de oppgitte lagringsperiodene for arkivformål.

Sosiale medier

Vi bruker ikke såkalte “sosiale plugins” (som f.eks. knapper, antallet Twitter-innlegg og nyhetsmating fra sosiale medier) på dette nettstedet. Aktiv kode fra sosiale nettverk brukes ikke på dette nettstedet. Enkeltsider på dette nettstedet kan inneholde lenker til Facebook-sider eller til andre organisasjoner. Dine personopplysninger vil ikke innhentes av slike tjenester inntil du klikker på en relevant lenke og besøker det sosiale mediet.

2. Rettighetene dine – informasjon, rettelser, sletting, begrenset behandling, oppheving og samtykke

Bor du innenfor EØS-området, har du rett til å: (a) be om tilgang til alle personopplysninger om deg på dette nettstedet og til å få rettet unøyaktige opplysninger; (b) kreve dine personopplysninger slettet; © kreve begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger; (d) motsette deg behandling av dine personopplysninger; og/eller (e) få overført opplysninger til alternative tjenestetilbydere (dataportabilitet). For å forebygge misbruk kan vi bare behandle anmodninger om databehandling fra en identifisert bruker.

Besøkende på nettstedet kan oppheve eller godta bruk av informasjonskapsler på ny under innstillinger for informasjonskapsler på denne siden ved å aktivere sporingsbeskyttelse i nettleseren og/eller bruke mekanismen for å avslå bruk av Google Analytics (se nedenfor).

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som vi ikke kontrollerer, og som kan ha innhold fra tredjeparters nettjenester (f.eks. videoer). Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters overholdelse av personvern.
Ønsker du mer informasjon, så ta gjerne kontakt med oss. Bruk kontaktinformasjonen på kontaktside så vi kan svare deg så snart det er praktisk mulig.

3. Tredjeparters verktøy og tjenester

Dette nettstedet inneholder noen nettsider der vi bruker tjenester fra tredjeparter, som skissert nedenfor. Vi har databehandleravtaler med tjenester som er klassifisert som “databehandlere” (tjenester som behandler data fra vårt nettsted på våre vegne).

Typekit – det brukes nettfonter fra Typekit for å få en ensartet typografi på denne nettsiden. Når du åpner en nettside, laster nettleseren inn de påkrevde nettfontene i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekst og fonter riktig. Nettleseren kobler direkte opp til Typekits servere for å gjøre dette. Selv om informasjonskapsler ikke brukes for denne tjenesten, vil Typekit registrere at nettsiden vår ble besøkt fra din IP-adresse.
Fordi dette trengs til riktig visning av nettstedet vårt, slås ikke denne funksjonen av når du avslår bruk av informasjonskapsler._
Denne tjenesten leveres av Adobe Systems Inc („Adobe“), San Francisco, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. Typekit behandler personopplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield (Link). Du finner nærmere opplysninger om Typekits nettfonter og brukerdata på Typekit homepage og på Adobe Typekit Privacy Policy.

Google Analytics – Dette nettstedet bruker Google Analytics for å analysere hvordan besøkende samhandler med nettstedet, for å måle bruken og for å forbedre det. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å registrere din bruk av nettstedet og sender denne informasjonen til Googles servere i USA. Dette omfatter nettadressen(e) til siden(e) du besøker på nettstedet vårt, klokkeslettet for besøket, ditt geografiske område, nettsiden du kom fra, om du tidligere har besøkt siden og teknisk informasjon om maskinvare og operativsystem. Alle IP-data anonymiseres før de lagres slik at du ikke kan identifiseres personlig som besøkende (Funksjon: “anonymizeIp”): Den siste delen av IP-adressen fjernes før IP-en sendes til Google. Google bruker denne informasjonen for å evaluere din bruk av nettstedet, sammenstille rapporter om aktivitet på nettstedet og for å levere andre tjenester angående aktivitet på nettstedet og Internett-bruk. Google kan også sende denne informasjonen til tredjeparter når dette er lovpålagt, eller når vedkommende tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke tilordne din IP-adresse med andre data Google måtte ha. Analysedata slettes automatisk etter en lagringstid på 14 måneder.
Avslår du bruk av informasjonskapsler eller aktiverer sporingsbeskyttelse i nettleseren, lastes ikke Google Analytics-komponenten, og analysedata vil ikke innhente.
Du kan også deaktivere bruk av Google Analytics på alle nettsteder ved å installere en programtillegg i nettleseren som beskrevet på deaktiveringssiden til Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Godtar du bruken av informasjonskapsler, men ønsker å deaktivere bruk av Google Analytics, klikker du på følgende lenke. En informasjonskapsel om deaktivering lastes inn, og denne hindrer logging av dine data i framtiden: Deaktiver Google Analytics på dette nettstedet.

Merk at dersom du sletter informasjonskapsler i nettleseren, så må du aktivere denne innstillingen på ny for å hindre framtidig logging av analysedata.
Denne tjenesten leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google behandler personopplysninger i USA og er underlagt EU-US Privacy Shield (Link). Du finner nærmere opplysninger om på https://www.google.com/intl/en_uk/analytics/, Googles tjenestevilkår https://policies.google.com/terms og Googles personvernpolicy: https://policies.google.com/privacy.

vimeo – Enkelte nettsider på dette nettstedet inneholder et integrert visningsprogram fra videoportalen Vimeo. Besøker du en nettside med integert Vimeo-visning, kobles du opp til Vimeos servere i USA. Dermed kan Vimeo registrere IP-adressen til siden du besøkte nettstedet vårt og din IP-adresse. Dette skjer også når du ikke er pålogget Vimeo eller ikke har Vimeo-konto mens du besøker nettstedet vårt. Er du pålogget din Vimeo-konto, lar Vimeo deg koordinere nettsøkene dine direkte med din personlige profil. Dette kan du hindre ved å logge deg av Vimeo-kontoen.
Avslår du informasjonskapsler, får du en forhåndsvisning (“forsidebilde”) av videoen på dette nettstedet, men ikke integrert video. Du kan overstyre dine innstillinger for informasjonskapsler enkeltvis.
Denne tjenesten leveres av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Du finner nærmere opplysninger om Vimeos behandling av brukerdata på nettsiden for Vimeos personvernpolicy: https://vimeo.com/privacy.

Flickr – Dette nettstedet bruker bilder og fotoalbumer fra webserveren til plattformen Flickr. Nettleseren kobler direkte opp til Flickrs servere for å gjøre dette. Selv om informasjonskapsler ikke brukes for denne tjenesten, vil Flickr registrere at nettsiden vår ble besøkt fra din IP-adresse.
Ingen informasjonskapsler eller skript fra Flickr ligger på dette nettstedet (bare bilder), så denne tjenesten slås ikke av når du avslår informasjonskapsler.
Denne tjenesten leveres av SmugMug Inc., Suite 200, 67 E Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041, USA. Du finner nærmere opplysninger om Flickrs behandling av brukerdata på www.flickr.com. Se Smugmug Privacy Policy for Flickr.

4. Sikkerhet

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak innen kommersielt rimelige og korrekte rammer for å beskytte personopplysninger fra utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, misbruk eller uberettiget tilgang og deling. Dataoverføring mellom nettstedet vårt og nettleseren din er for eksempel kryptert (https/SSL), og kommunikasjon på e-post foregår på en sikker tilkobling (SSL/TLS). Dessverre kan ingen dataoverføring over Internett garanteres som 100 % sikker. Selv om vi bestreber oss på å beskytte brukerdata, kan vi ikke garantere at de er sikret. Spesielt minner vi om at e-posters konfidensialitet ikke kan sikres fullstendig i hele overføringskjeden. Hvis du har grunn til å tro at din kommunikasjon med oss ikke lenger er sikker, eller opplever sikkerhetsbrudd på en av dine kontoer hos oss, oppfordrer vi deg til å varsle oss. Du kan også ta kontakt med oss på andre kanaler, f.eks. på telefon, hvis du ønsker å formidle personopplysninger til oss.

5. Annet

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernpolicyen etter vårt eget skjønn, for eksempel som tilpasning til ny lovgivning. Denne gjeldende versjonen av vår personvernpolicy finner du på denne lenken www.solborg.fhs.no/personvern. Personvernpolicyen gjelder bare på nettstedet vårt og ikke på tredjeparters nettsteder som vi lenker til.