Ofte stilte spørsmål


Tilbyr skolen tilrettelagt undervisning?

Søkere som har behov for tilrettelagt undervisning, må opplyse om dette i søknaden og legge ved nødvendig dokumentasjon. I noen tilfeller kaller vi søkeren inn til intervju for å se om vi kan tilby et tilfredsstillende undervisningsopplegg.

Hvor stor plass har jeg på rommet til klærne mine?

Dette er et spørsmål som ofte dukker opp når du pakker for å reise til skolen. Siden rommene er forskjellige, vil det være vanskelig å gi et eksakt svar på dette. Men et enkelt garderobeskap til hver elev, er det mest vanlige.
Ellers har vi lagerrom der du kan oppbevare sportsutstyr og kofferter.

Må jeg dele rom med noen?

Det vanlige er at elevene bor på dobbeltrom. Vi har noen få enkeltrom, disse blir prioritert de som trenger det mest.
De fleste er, før de kommer til skolen, naturlig nok spente på hvem de skal bo sammen med. Men det viser seg fort at de fleste trives med og ønsker å dele rom.

Kan jeg velge romkamerat?

Du kan sette opp ønske om hvem du har lyst å dele rom med. På Solborg velger vi å la elever fra forskjellige linjer bo sammen, slik blir du bedre kjent med elever på andre linjer enn den du går på selv.
Når det gjelder å dele rom med kjæresten, så har vi en praksis som ikke tillater dette. Det gjelder både de som er kjærester når de kommer, og de som blir kjærester i løpet av skoleåret.

Er det mulig å få skoleplass selv om en har høyt fravær?

Fravær og ordenskarakter er noe av det vi ser på når vi mottar søknader. Grunnen er at vi vil at elevene våre skal delta på all undervisning og få maksimalt ut av skoleåret. I tillegg kan stort fravær få konsekvenser slik at en mister stipendet fra Lånekassen.
Likevel tar vi opp elever med stort fravær. Dette fordi mange som sliter med motivasjon og stort fravær på videregående, kan bli folkehøgskoleelever med lite fravær.
Ofte tar vi en telefon til søkere med høyt fravær for å høre hvilke tanker hun/han har om fraværet sitt.

Utsettelse av verneplikt?

Det er vanlig å gi utsettelse hvis du har kommet inn på en folkehøgskole før du får innkalling til verneplikt/militærtjeneste. Dette er allikevel ingen rettighet du har.
Skolen kan bekrefte skoleplassen din om du ønsker å søke om utsettelse.

Er lørdagene obligatoriske?

Alle folkehøgskolene har et komprimert skoleår, der lørdagen også er undervisningsdag. I tillegg har vi opplegg på skolen de fleste lørdagskvelder, noen av disse må alle være tilstede på, andre er frivillige.

Besøk på skolen?

Gjester er velkomne til skolen, men vi har få gjesterom til disposisjon for besøkende. Gi beskjed i god tid til internatleder, så får du vite om det er ledige rom.

Solborg, en kristen skole?

Solborg folkehøgskole er en kristen skole som eies av Normisjon. Det innebærer blant annet at de som jobber her er kristne. Vi starter hver dag med morgensamling, ofte har denne et tema om å tro. Ellers er kristne møter frivillige. Du vil få kjennskap til kristen tro i noen undervisningstimer.
Vi ønsker å være tydelige på at vi er en kristen skole, samtidig som den enkelte elev blir respektert og tatt på alvor for det hun/han tror på.

Når opprettes det Facebook-gruppe?

Vi ønsker at skoleåret skal starte likt for alle elevene, om de bruker Facebook eller ikke. Derfor oppretter vi ikke en felles Facebook-gruppe for alle elevene før etter skolestart.
Noen linjer lager grupper for sine elever tidligere. Læreren din vil kontakte deg om det blir aktuelt.

Er Solborg en rusfri skole?

Ja. Vi tenker at elever som kommer til skolen ønsker et annerledes år, der fellesskapet i et rusfritt miljø er positivt. Derfor er det ikke lov å være påvirket av alkohol på skolens område. Det er heller ikke lov å oppbevare alkohol på skolen.
Bruk av hasj og andre narkotiske stoff er forbudt hele året, også i ferie og fritid.

Når bør jeg søke?

Har det noen betydning når jeg søker, så lenge jeg søker før 1. februar?
Vi starter opptaket 1. februar (dette gjelder alle folkehøgskolene), så alle som søker før denne datoen er med på førsteopptaket. Det anbefales å søke én til to uker før 1. februar. Vi har noen linjer som blir veldig fort fulle, og innen mars-april kan hele skolen være fulltegnet. Ta kontakt med skolen og hør om det er noen ledige plasser. Ved tilbud om plass får du en frist på 7-10 dager til å svare på om du tar imot plassen eller ikke.

Søknadsfrist: Vi har ingen endelig søknadsfrist, men tar opp fortløpende fra og med 1. februar og fram til skolestart – til den enkelte linja er fulltegnet.

Hva er opptakskriteriene?
  • Søkere skal ha fylt 18 år før skolestart. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
  • Vi ønsker søkere som er motivert for å delta i skolens læringsprogram. Det legges vekt på engasjement og faglig interesse både i linjefaget og i skolens øvrige fag. Skriv gjerne litt om din motivasjon for læring i søknaden til skolen.
  • Vi ønsker en passende balanse mellom jenter og gutter på den enkelte linjen. Det kan ha innvirkning på elevopptaket og tilbud om skoleplass.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som takker ja til skoleplass har 14 dagers angrerett etter angrerettloven.

Hva gjelder for utenlandske søkere?

Utenlandske søkere med behov for oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har anledning til opptak før 1. februar og bør søke i god tid før denne datoen. Alle utenlandske søkere skal ha en kontaktperson som er bosatt i Norge og som behersker norsk skriftlig og muntlig.
Vi tilbyr ikke norskopplæring og søkeren må kunne snakke norsk eller engelsk.