Nyheter


Solborgelever på flukt

Fra lørdag 27. til søndag 28. september fikk elevene på Solborg føle litt på kroppen hvordan det er å være flyktning for et døgn. I løpet av 24 timer ble elevene satt på både fysiske og psykiske prøvelser for å prøve å sette seg inn i det 42 millioner mennesker opplever daglig. Solborgelevene er bare med i et rollespill i regi av Røde Kors Ungdom som arrangerer “På flukt” for å skape økt forståelse og toleranse for det så mange mennesker verden over kjenner på kroppen daglig.
Mange er jaget fra sine hjem og har mistet sine nærmeste. Sult, tørste, fattigdom og desperasjon er utfordringer mange flyktninger møter på veien mot en bedre fremtid. I sine nye hjemland er det dessuten mange som møter på fordommer og rasisme.
“På flukt” gir en forenklet, men likevel realistisk opplevelse av det å være flyktning. Rollespillet foregår hovedsakelig utendørs.
Røde Kors Ungdoms instruktører spiller byråkrater, grensevakter og andre roller i spillet, mens vanlige ungdom er deltakere. Deltakerne blir organisert i familier som skal prøve å flykte til Norge. Målet med “På flukt” er å motvirke fremmedfrykt og rasisme gjennom å øke ungdoms forståelse av hva en flyktning går igjennom.

Solborgelever i rollespillet "På flukt"