Nyheter


Skolestart lørdag 26. august 2017

I forbindelse med skolestart inviterer vi foreldre/foresatte og søsken til en åpningssamling lørdag 26. august kl. 16.00. I forlengelsen av denne vil dere også få møte lærer og klassen eleven skal gå i.

Det blir grilling i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 15.30. Vennligst meld fra om du vil delta på grillingen – og i tilfelle hvor mange – innen onsdag 16. august.
Vi må vite antallet vi skal beregne mat til.
Påmelding til grilling kan skje:
- pr. mail: [email protected] eller
- pr. tlf.: 51 51 01 00

Kveldsmat senere på lørdagskvelden er bare for elevene.

For evt. overnatting kan opplyses at Scandic Forum Hotel (tlf. 51 93 00 00) ligger i kort avstand fra skolen. Solborg har en avtale med hotellet som gir noe rabatt. Ved evt. booking, henvis til Solborgavtale. NB – Avtalen gjelder bare i helgene.

Hjertelig velkommen til Solborg!

Med vennlig hilsen

Solborgpersonalet