Nyheter


Skolestart lørdag 24. august 2019

I forbindelse med skolestart inviterer vi foreldre/foresatte til en åpningssamling lørdag 24. august kl. 16.00. I forlengelsen av denne vil dere også få møte lærer og klassen eleven skal gå i.

Det blir grilling i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 15.30.
Kveldsmat senere på lørdagskvelden er bare for elevene.

Det vil bli sendt ut invitasjon.

Med vennlig hilsen
Solborgpersonalet