Nyheter


Einar Lunde gjestet Solborg

Tidligere NRK-journalist og Afrika-korrespondent Einar Lunde (72) fortalte Solborgelevene om både sin egen og Sør-Afrikas spennende historie under apartheidtiden. Einar Lunde satte sitt eget liv i fare for å fortelle verden sannheten om de hvites urettferdige behandling og diskriminering av de svarte i Sør-Afrika. Einar Lunde har virkelig hatt englevakt, han havnet to ganger i fengsel i Afrika og skulle henrettes i Etiopia, men ble reddet av den svenske ambassaden i siste liten. Tross mange tøffe år i Afrika, elsker Einar Lunde dette kontinentet og har vært i Afrika over 80 ganger. Og utallige intervjuer med mange av verdens statsledere har det blitt gjennom årene, med bl.a. Idi Amin, Desmond Tutu og Nelson Mandela. De to sistnevnte ble også gode venner med Einar. Einar Lundes viktigste budskap til elevene var at veien til fred skjer ikke gjennom hevn og hat, men gjennom forsoning og tilgivelse. Ta lærdom av Jesu ord om å vende det andre kinnet til. Elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere, gjennom det er det håp for fred i verden. Slik tenkte Nelson Mandela tross 27 år i fangenskap og slik bør verdens statsledere tenke i dag. Etter foredraget tok Einar Lunde seg god tid med elevene og skrev en lang hilsen til alle som kjøpte en av de to bøkene han har gitt ut: “Safari: Folk og røvere i Afrika” og “Paradisveien: Dramatiske år i Afrika”.
Einar Lunde ble over to netter her på Solborg for skolen har en spesiell plass i Einars hjerte. Det var på Solborg under en skolelagsleir mens han gikk på KG i Oslo at han virkelig tok sitt standpunkt til kristendommen. Og opp gjennom årene har han vært noen ganger innom skolen i ulike anledninger. Einar er oppvokst i Stavanger og gikk bl.a. på Kampen skole i fire år.

Einar Lunde på besøk på Solborg folkehøgskole i februar 2015