Nyheter


Demokrati-utstilling

Utstillingen foran Domkirka i Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom de fire folkehøgskolene i Rogaland og har tema folkehøgskole og demokrati. Vi feirer både at Grunnloven er 200 år og at folkehøgskolen er 150 år.
Utstillingen viser også idéen bak #democracywall, der elever på folkehøgskolene har stilt følgende spørsmål til mennesker de har møtt på studieturene sine: “What is democracy for you?”
I tillegg viser utstillingen bilder som er tatt på de ulike folkehøgskolene, blant annet dette bildet fra Solborg der Camilla Rojas er fotograf.

Elever på Solborg folkehøgskole spiller sammen.