Nyheter


Demokrati-dagen 20. september 2014

“Hva betyr demokratiet for deg?” Dette spørsmålet stilte elevene til mennesker de møtte i Stavanger sentrum denne lørdagen. De fleste svarte, men ikke alle ville bli tatt bilde av. Svarene kan du se på #democracywall – denne veggen som elevene på alle folkehøgskolene bruker dette året.

Bakgrunnen for denne feiringen av demokratiet er at Grunnloven er 200 år og Folkehøgskolen 150 år.

I tillegg hadde vi demokrati-tog. Det startet ved domkirka, der demokratiutstillingen står. Elevene hadde laget plakater og laget god stemning ved blant annet å stave ordet : d e m o k r a t i. Elevene fra Karmøy folkehøgskole ble med i toget, de kom til oss med Demokrati-budstikka. Denne går over hele landet til alle folkehøgskolene i Norge.

Ved Arneageren ønsket Jacob oss velkommen. Med det samme begynte det å regne, noe vi ikke har opplevd på lenge! Men under paraplyen sang og spilte Anne Mette nydelig for oss.
Så var det en dialog mellom rektor Kjell og Ingrid om folkhøgskole og demokrati. En elev fra Karmøy overrakte budstikka til en av våre elever, og begge hadde noe bra de ville si om demokratiet.

Så rappet Simon og Martin: “Nå pøser regnet ned”, det passet jo godt.

Afghanske Faizullah Murad, som måtte flykte fra hjemlandet etter å ha vært kamptolk for norske styrker i Afghanistan, ble deretter intervjuet av Jacob om sitt forhold til demokrati.

Til slutt sang alle elevene: “Det går et festtog gjennom landet”, Norges nye jubiléeumssang.

Dagen ble avsluttet med “hageselskap” på Solborg folkehøgskole med Karmøy folkehøgskole som gjester.

Demokrati toget startet ved Domkirka i Stavanger