Nyheter


Bøsseinnsamling til inntekt for prosjektet vårt i Kambodsja

Onsdag 4. mars kommer elevene til å går rundt i Stavanger-området med bøsser til inntekt for Kambodsja.
Kambodsja ligger langt bak i rekken på FNs levekårsindeks. En kambodsjaner lever i gjennomsnitt 13 år kortere enn en nordmann og går 6,6 år mindre på skole.

I tillegg opplever minoritetsgrupper ekstra utfordringer på grunn av klimaendringer og press på naturressursene. Vi på Solborg ønsker å gi disse hjelp til selvhjelp.

Gjennom Normisjon er Solborg en av flere partnere i utviklingsorganisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC). Organisasjonen gir støtte til marginaliserte grupper i Kambodsja slik at de kan skape bærekraftige og selvstendige samfunn. ICC drives ut fra et kristent nestekjærlighetsprinsipp.

Solborg er særlig engasjert i FAST-prosjektet, som er et av prosjektene til ICC:
Gjennom FAST (Family and School Transformation) får folk i fattige landsbyer kunnskap om hvordan de kan styrke sin egen familie, utdannelse for barna og hvordan de kan komme seg ut av fattigdommen som preger samfunnet der de bor.

Prosjektet er delfinanisert av Norad.