Nyheter


Bilder fra skoleåret

Det tas mange bilder på Solborg, noen av dem kan du finne under Bilder/Film- Album. Det er Mia Hakalahti Eilertsen, Andrea van Gilst og Jenny H. Fjeld som har tatt bildene du finner her. Andrea og Jenny er elever på Global Village Foto, Mia er stipendiat. De er flinke fotografer. Se selv!

Solborg folkehøgskole 2013-14