Nyheter


Bergelands legat

Elever som har fullført et år på Solborg folkehøgskole kan søke Bergelands legat om støtte til utdannelse, se nærmere informasjon vedlagt. Søknadsfrist er 1. februar 2020.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen på e-post: [email protected]
og kan sendes tilbake til skolen ferdig utfylt i posten eller på e-post til [email protected]