Nyheter


Bergelands legat

Elever som har fullført et år på Solborg folkehøgskole kan søke Bergelands legat om støtte til utdannelse.
Du søker via denne linken: https://forms.gle/968kSZHWRkvYWcyf7

Søknadsfrist er 10. mars 2021.

Ordninger vedrørende stipendutdeling fra Sigrid og Paul Bergelands legat

1. Legatets formål er til fordel for ungdom som har fullført et år ved Solborg folkehøgskole og som utdanner seg videre på dette grunnlaget (høyere utdanning).

2. Søknadsfristen er 10. mars.

3. Søkere bør ha markert seg med positiv innsats gjennom skoleåret.

4. Søkere må være heltidsstudenter og må gjøre rede for mål og fremdriftsplan for utdanningen.

5. Legatstyret behandler søknadene enkeltvis og tildeler stipend etter en totalvurdering. Midler som ikke kan nyttes et år overføres til neste års tildeling.

6. Stipend kan bare mottas én gang.

7. De som har fått stipend sender rapport til legatstyret innen et år.

Legatstyret