Nyheter


Folk og røvere i Kardemomme by

FOLK OG RØVERE I KARDEMOMME BY
av Thorbjørn Egner
Medv.: Scene-linja ved Solborg folkehøgskole
Sted: Solborg folkehøgskole – foredragssalen

Familieforestillinger 2019:
Fredag 22. nov. kl. 17.00
Søndag 24. nov. kl. 14.00

Billetter:
Barn kr. 50
Voksen kr. 50
Familie kr. 200

Forhåndssalg: Tlf. 51 51 01 00 mandag-fredag kl. 08.30-10.30 og 12.30-13.30

Bergelands legat

Elever som har fullført et år på Solborg folkehøgskole kan søke Bergelands legat om støtte til utdannelse, se nærmere informasjon vedlagt. Søknadsfrist er 1. februar 2020.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen på e-post: [email protected]
og kan sendes tilbake til skolen ferdig utfylt i posten eller på e-post til [email protected]

Skolestart lørdag 24. august 2019

I forbindelse med skolestart inviterer vi foreldre/foresatte til en åpningssamling lørdag 24. august kl. 16.00. I forlengelsen av denne vil dere også få møte lærer og klassen eleven skal gå i.

Det blir grilling i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 15.30.
Kveldsmat senere på lørdagskvelden er bare for elevene.

Det vil bli sendt ut invitasjon.

Med vennlig hilsen
Solborgpersonalet

Elevestevne/Folkehøgskolekurs 2019

Vi har den glede å invitere til elevstevne 24.-26. mai 2019. Stevnet starter
fredag kl. 17.00 og avsluttes søndag etter middag. Vi inviterer spesielt 25-, 30-, 40-, 50-, 60- ,65- og 70-årsjubilanter dvs. dere som var elever på Solborg skoleårene 1993/94, 1988/89, 1978/79, 1968/69, 1958/59, 1953/54 og 1948/49.
Jubilantene vi har adressene til vil få brev med program og innbydelse, og/eller det blir lagt ut informasjon på de yngre kullenes facebook-side,.
Vær gjerne med å spre informasjonen!

Det blir god tid til å treffes og mimre. Ellers blir det et variert og allsidig program med kulturkveld, seminarer, by-sightseeing og festkveld.

Hjertelig velkommen!

PROGRAM FOR FOLKEHØGSKOLEKURS/ELEVSTEVNE 2019

FREDAG 24. MAI
kl. 15.00 Innkvartering
kl. 17.00 Velkomstsamling. Engwall Pahr-Iversen: «Snodige skruer og fornøyelige figurer i byhistorien.»
kl. 18.30 Kveldsmat
kl. 20.00 Kulturkveld. Tor Øyvind Skeiseid og Arne Nordbø fra Ryfylke livsgnist: «Vandring i bedehusland, et humoristisk skråblikk.»
kl. 21.30 Kullsamlinger

LØRDAG 25. MAI
kl. 08.30 Frokost
kl. 09.30 Seminarer:
1) Marit Kartveit forteller om kristen ikon-tradisjon og viser egne bilder.
Marit har også bilder til salgs for de som ønsker å kjøpe.
2) Tur rundt Mosvannet / Trimrom
3) «Fortellerkunst» ved Marit Anmarkrud
4) «Gladsang» ved Henrik Grydeland, Kjell Andreas Westby og Sveinung Gjerde
5) «På studietur med elever» ved Anne Marit Træland

kl. 11.30 Lunsj

kl. 12.30-14.30 «Stavanger i historisk og ny tid». Guidet sightseeing
med buss.

kl. 15.00 Kaffe/Fotografering
kl. 15.30 Kullsamlinger
kl. 18.00 Middag
Deretter festkveld med variert program, bl.a. konsertprogram med Jens Olai Justvik og pianist Reidar Skaaland. «En kulturell konfetti av sang, musikk, humor og Gabriel Scott.»
kl. 22.00 Kullsamlinger

SØNDAG 26. MAI
kl. 08.30 Frokost
kl. 09.30 Film fra Solborgs arkiv
kl. 11.00 Gudstjeneste i Tjensvoll kirke
kl. 13.00 Middag, avslutning

Elevstevne/Folkehøgskolekurs 2019

Det årlige elevstevnet arrangeres helgen 24.-26. mai 2019

Følgende jubilanter inviteres spesielt:
25-årsjubilanter, elevkullet 1993/94
30-årsjubilanter, elevkullet 1988/89
40-årsjubilanter, elevkullet 1978/79
50-årsjubilanter, elevkullet 1968/69
60-årsjubilanter, elevkullet 1958/59
65-årsjubilanter, elevkullet 1953/54
70-årsjubilanter, elevkullet 1948/49

Vi vil prøve å kontakte så mange som mulig av jubilantene, i alle fall de vi har adresser til. Vi ber ellers om at informasjon om elevstevnet spres best mulig, for eksempel gjennom sosiale media som Facebook.

Stevnet begynner fredag 24. mai kl. 17.00 og avsluttes søndag etter middag. Vi har et flott program å tilby. Engwall Pahr Iversen kåserer om «Snodige skruer og fornøyelige figurer i byhistorien.» På kulturkvelden fredag får vi «Vandring i bedehusland – et humoristisk skråblikk» med Tor Øyvind Skeiseid og Arne Nordbø. På festkvelden lørdag kommer operasanger og sokneprest Jens Olai Justvik: «En kulturell konfetti av sang, musikk, humor og Gabriel Scott.»