Nyheter


Elevstevne/Folkehøgskolekurs 2020

Det årlige elevstevnet arrangeres helgen 22.-24. mai 2020

Følgende jubilanter inviteres spesielt:
25-årsjubilanter, elevkullet 1994/95
30-årsjubilanter, elevkullet 1989/90
40-årsjubilanter, elevkullet 1979/80
50-årsjubilanter, elevkullet 1969/70
60-årsjubilanter, elevkullet 1959/60
65-årsjubilanter, elevkullet 1954/55
70-årsjubilanter, elevkullet 1949/50

Vi vil prøve å kontakte så mange som mulig av jubilantene, i alle fall de vi har adresser til. Vi ber ellers om at informasjon om elevstevnet spres best mulig, for eksempel gjennom sosiale media som Facebook.

Stevnet begynner fredag 22. mai kl. 17.00 og avsluttes søndag etter middag. Vi har et flott program å tilby. Engwall Pahr Iversen kåserer om «Snodige skruer og fornøyelige figurer i byhistorien.» På kulturkvelden fredag blir det konsert med Magne Fremmerlid. På festkvelden lørdag kåserer Helge Gudmundsen om «Livsglede».

Ledig stilling som rektor på Solborg folkehøgskole

Skolens rektor blir pensjonist høsten 2020, og vi søker nå hans etterfølger som starter i jobben til sommeren.

Rektor har overordnet ansvar for skolens langsiktige utvikling og daglige drift. Det gjelder ansvar for alle ansatte og elever, skolens økonomi, daglig drift av skolen og langsiktige strategiske planer. Alt dette skjer i nær dialog med skolens styre.

Vi ser etter en kvinne eller mann med kristent engasjement som brenner for å gi et best mulig skoleår til verdifulle mennesker, og som vil lede skolen inn i en spennende framtid.

o Aktuelle kandidater er gode til å lede mennesker, stake ut en visjonær retning og bygge gode team, og kan vise til gode dokumenterbare resultater som ledere.

o Relevante søkere har god kjennskap til arbeid blant ungdom og kommuniserer naturlig med ungdommer. Vedkommende må kjenne godt til den kristne folkehøgskolen, og gjerne ha arbeidsbakgrunn fra en folkehøgskole.

o Relevante kandidater er glade i å ha mange mennesker rundt seg, har god sosial kondis og trives med å lede en skole som naturlig ofte preges av uforutsette hendelser.

Vi tror aktuelle søkere har relevant høyere utdanning på bachelor/masternivå, gjerne med lærerutdanning, økonomi- eller lederutdanning.

Søkere må naturlig kunne identifisere seg med skolens og Normisjons verdigrunnlag, skal engasjert delta i skolens kristne formidling og profilere Solborg i relevante miljøer. En del reising og ubekvem arbeidstid er en del av hverdagen. Personlige egenskaper blir vektlagt. Samlivsform må være i henhold til Normisjons verdier. Politiattest, som ikke er eldre enn tre måneder, legges fram ved ansettelse.

Vi tilbyr en spennende stilling i folkehøgskolen der du får mulighet til å videreutvikle en god skole i samarbeid med en visjonær eierorganisasjon og et engasjert team av dyktige medarbeidere.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med styreleder Sveinung Lunde, tlf. 932 95 122 eller e-post: [email protected], rektor Kjell Konstali, tlf. 905 21 407 eller e-post: [email protected] eller vår eksterne rådgiver Tord Langmoen, Skagerak Consulting AS, tlf.90 74 47 12 eller e-post: [email protected]

Søknad med CV registreres på www.skc.no innen 13. januar 2020.

Bergelands legat

Elever som har fullført et år på Solborg folkehøgskole kan søke Bergelands legat om støtte til utdannelse, se nærmere informasjon vedlagt. Søknadsfrist er 1. februar 2020.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen på e-post: [email protected]
og kan sendes tilbake til skolen ferdig utfylt i posten eller på e-post til [email protected]