Nyheter


Miljøarbeider Solborg folkehøgskole, 2021-22

Nå kan du søke om å bli miljøarbeider på Solborg folkehøgskole.
Miljøarbeidere er ungdom som gjerne studerer på dagtid og som har oppgaver i skolemiljøet på ettermiddags- og kveldstid.
Å være miljøarbeider er en meningsfull oppgave. Du får nyttig erfaring, får oppleve et godt miljø og får spennende utfordringer.

Søknad med CV, samt referanser sendes til: Solborg folkehøgskole v/Lill Helene Tagholdt Tjensvollveien 44 4021 STAVANGER
eller på mail til: [email protected]

Bergelands legat

Elever som har fullført et år på Solborg folkehøgskole kan søke Bergelands legat om støtte til utdannelse.
Du søker via denne linken: https://forms.gle/968kSZHWRkvYWcyf7

Søknadsfrist er 10. mars 2021.

Ordninger vedrørende stipendutdeling fra Sigrid og Paul Bergelands legat

1. Legatets formål er til fordel for ungdom som har fullført et år ved Solborg folkehøgskole og som utdanner seg videre på dette grunnlaget (høyere utdanning).

2. Søknadsfristen er 10. mars.

3. Søkere bør ha markert seg med positiv innsats gjennom skoleåret.

4. Søkere må være heltidsstudenter og må gjøre rede for mål og fremdriftsplan for utdanningen.

5. Legatstyret behandler søknadene enkeltvis og tildeler stipend etter en totalvurdering. Midler som ikke kan nyttes et år overføres til neste års tildeling.

6. Stipend kan bare mottas én gang.

7. De som har fått stipend sender rapport til legatstyret innen et år.

Legatstyret

Skolestart 2020-21

Hei alle sammen. Håper dere fortsatt nyter sommeren :)

Vi gleder oss til å møte dere den 23. august og er glade for at regjeringen har bekreftet at vi kan ha folkehøgskole til høsten.

Vi kommer til å få noen smittevernregler vi må forholde oss til, dere vil få mer informasjon om disse når vi vet mer.

Mer informasjon om skolestart kommer snart.

Bøsseinnsamling til inntekt for prosjektet vårt i Kambodsja

Onsdag 4. mars kommer elevene til å går rundt i Stavanger-området med bøsser til inntekt for Kambodsja.
Kambodsja ligger langt bak i rekken på FNs levekårsindeks. En kambodsjaner lever i gjennomsnitt 13 år kortere enn en nordmann og går 6,6 år mindre på skole.

I tillegg opplever minoritetsgrupper ekstra utfordringer på grunn av klimaendringer og press på naturressursene. Vi på Solborg ønsker å gi disse hjelp til selvhjelp.

Gjennom Normisjon er Solborg en av flere partnere i utviklingsorganisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC). Organisasjonen gir støtte til marginaliserte grupper i Kambodsja slik at de kan skape bærekraftige og selvstendige samfunn. ICC drives ut fra et kristent nestekjærlighetsprinsipp.

Solborg er særlig engasjert i FAST-prosjektet, som er et av prosjektene til ICC:
Gjennom FAST (Family and School Transformation) får folk i fattige landsbyer kunnskap om hvordan de kan styrke sin egen familie, utdannelse for barna og hvordan de kan komme seg ut av fattigdommen som preger samfunnet der de bor.

Prosjektet er delfinanisert av Norad.