Klær, mote og design


 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Solborg folkehøgskole
 • Solborg folkehøgskole
 • Solborg folkehøgskole
 • Foto: Thale Brekke
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Solborg folkehøgskole, Klær, mote og design
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Kolleksjon Klær, mote og design
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Foto: Caroline Dokken Wendelborg
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Smykke
 • Smykke
 • Foto: Caroline Dokken Wendelborg
 • Foto: Hanna - Emilie Kværner
 • Foto: Global Village, Foto
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Foto: Karoline Øyen og Lene Rakke
 • Foto: Karoline Øyen og Lene Rakke
 • Foto: Hanna - Emilie Kværner
 • Foto: Karoline Øyen og Lene Rakke
 • Foto: Hanna - Emilie Kværner
 • Foto: Hanna - Emilie Kværner
 • KMD, 2008-09, Solborg folkehøgskole
 • Kolleksjon Klær, mote og design
 • KMD, 2008-09, Solborg folkehøgskole
 • KMD, 2008-09, Solborg folkehøgskole
 • Solborg folkehøgskole, 2009-2010
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Klær, mote og design, Solborg folkehøgskole
 • Brooklyn Bridge
 • USA
 • USA
 • USA
 • USA