Global Ledelse forsidebilde

Global Ledelse


Gir deg retning for livet

Leder er ikke noe du ér, det er noe du blir. På Global ledelse får du erfaring, læring og refleksjon om ledelse som tar deg et steg nærmere drømmen om å bli nettopp en leder. Et folkehøgskoleår kan være et hvileskjær, et år full av opplevelser og et viktig år med tanke på framtiden. På Global ledelse får du alle disse tre tingene.

Global ledelse

Global ledelse er en ny linje på Solborg folkehøgskole, og navnet er ikke tilfeldig. Her setter vi søkelys på demokrati, dannelse og solidaritet. Linja gir deg verktøy gjennom praktisk erfaring og undervisning, som skal hjelpe deg inn i et liv som leder. Vi besøker store globale organisasjoner, har praksis lokalt i Stavanger og på skolen med små og store prosjekter.

Hvorfor velge Global ledelse

Du velger Global ledelse dersom du er interessert i å utvikle deg som leder, har lyst til å utøve ledelse i praksis og oppleve hvordan mennesker med ledererfaring praktiserer sine lederoppgaver. Du er opptatt av de store spørsmålene; klima, miljø, artsmangfold og solidaritet – rett og slett hvordan verden fungerer på lokalt nivå og globalt. Du ønsker å planlegge og gjennomføre studiereiser der du møter ledere på din egen alder og mennesker med et langt liv bak seg som ledere. I tillegg får du praktisere ledelse selv. Sist, men ikke minst: Du velger Global ledelse dersom du vil ha et år uten karakterpress og eksamenspress, men ønsker et år som gir deg retning for resten av livet.

Hva lærer du?

Du vil lære om internasjonal ledelse, økonomi, kultur og kommunikasjon, samtidig som du får en forståelse for hvordan disse fagområdene kan bidra til å styrke demokrati, dannelse og solidaritet på en global skala. Du vil få muligheten til å jobbe med praktiske prosjekter og studere konkrete eksempler på hvordan ledere og organisasjoner bidrar til en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Gjennom å delta på studieturer til ulike deler av verden, vil du få se ledelse i praksis og lære om forskjellige kulturer og økonomier. Du vil også få muligheten til å jobbe sammen med ungdom fra hele verden, noe som vil gi deg unike muligheter for å utvikle dine kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Ved å velge denne linjen vil du få en solid forståelse for hvordan ledere og organisasjoner kan bidra til å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Du vil også lære om de utfordringene som følger med å lede i en global kontekst, og hvordan du kan håndtere dem på en ansvarlig og etisk måte.

*Teori *

_Lederteori og lederstiler _
 • Coaching og veiledning - hvordan veilede og bli veiledet
 • Gruppedynamikk og teambygging
 • Personlig utvikling
 • Personlig veiledning
_Kommunikasjon _
 • Hvordan skrive kronikker
 • Gode bilder , gode filmer
 • Kommunikasjon og profilering
_Praksis _
 • Prosjekter på Solborg
 • Prosjekter i Stavanger
 • Praksis og utplassering i organisasjon
 • Gjennomføring av ulike prosjekter
 • Debattkvelder
 • Solidaritetsprosjekt
 • Ditt eget prosjekt/gruppeprosjekt
 • Prosjekter på studiereisene
  - Arrangere ungdomskonferanse med afrikanske samarbeidspartnere
_Opplevelser _
 • Teambygging - aktiviteter som binder folk sammen og får det beste ut av hver enkelt.
 • Kunst og kultur – å oppsøke opplevelser som inspirerer og får deg til å tenke og bli klokere
 • Turer - ikke bare verden rundt, men også dra på fine turer og oppsøke opplevelser i nærmiljøet i Stavanger: Byen mellom fjord, hav og fjell.
 • Utforsking av steder på tur

Litt mer om innholdet på linja

Selv om linja også består av teoriundervisning, er ikke klasseromstimene tradisjonelle timer der lærer underviser og elever lærer. Isteden arbeider vi med en rekke viktige tema gjennom oppgaver, gruppesamtaler, øvelser og praksis. Noen ganger får vi besøk av foredragssholdere, andre ganger besøker vi organisasjoner.

Et av temaene som er spesielt for denne linja, er fokuset på internasjonalt nærlingsliv og organisasjoner med globalt perspektiv. Stavanger er en internasjonal by med aktører innen mange ulike samfunnssektorer, fra organisasjon til næringsliv til bistand og reiseliv. Vi bruker tid på å sette oss inn, besøke og samarbeide med næringsliv, organisasjoner og kulturinsittusjoner i Norge, Europa og Afrika.

En nøkkelegenskap hos en god leder, er evnen til å kunne kommunisere – med enkeltmennesker ved hjelp av coaching og veiledning, og overfor andre gjennom bruk av spesielt sosiale medier og fysiske presentasjoner. Har du hørt om Ted talks? Noe i den duren.

Praksis består av små og store prosjekter både på skolen i Stavanger-området, men også på en lengre studiereise til Afrika og på togtur i Europa. Dette kan være å arrangere en debattkveld for Stavangerbefolkningen om brennbare tema, gjennomføre en solidaritetsaksjon osv.

Studieturer

Det er mulig å oppleve verden uten å legge igjen et større fotavtrykk enn nødvendig. Klimautfordringene og naturmangfoldet betyr ikke at vi må slutte å reise, men at vi må finne en ny bevissthet om hvordan og hvorfor vi reiser. På Global ledelse reiser vi miljøvennlig og med det legger vi igjen så lite CO2 som mulig. Vi reiser kun med fly der det ikke fins alternativer.

 • Interrail:
  Vi reiser med tog til Brüssel, som er hovedkvarteret til NATO og EU, videre til Strasbourg hvor EU-parlamentet holder til, samt Genève med FN sitt europeiske hovedkvarter. Turen avsluttes enten med noen dager i de sveitsiske alpene, eller ved den franske atlanterhavskysten nær Bordueax, før vi sprinter hjem med første hurtigtog. Vi tar med oss inspirasjon og erfaring fra de store organisasjonene og menneskene som jobber der.
 • Afrika sør for Sahara
  Reiseruten lager vi sammen. Det er en del av ansvaret som ligger hos globale ledere. Vi har mange muligheter og lang erfaring fra reiser til flere land i Sørøst-Afrika. Fremdeles holder vi dørene åpne for land som Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, Mozambique og Sør-Afrika.

  h3. Seksjon Global

Når du søker på Solborg, søker du på én bestemt linje, men hver linje tilhører en seksjon. Global ledelse tilhører seksjonen «Global», og vil i perioder ha undervisning med de andre linjene i seksjonen, og også velge å fordype deg i perioder i fritt valgt tema som er felles for disse linjene: Foto, dokumentarfilm, TV-sending, osv.

Seksjonen gir deg en stor faggruppe å høre til, og mange valgmuligheter. Global ledelse er en del av globallinjene på Solborg; Globall, Global foto og til dels Filmproduksjon.

Pris:

Et år på Global ledelse koster 129 231,- dette dekker skolepenger, undervisningspenger, studiereisene med unntak av en del måltider på reise, samt vaksiner og eget utstyr.

Utstyr:

Her trenger du ikke annet utstyr enn det du selv tenker at du trenger: En mobiltelefon, en laptop, ting å skrive på og med, resten klarer du deg uten. Til turene trenger du en ryggsekk, og gyldig pass. Ellers? Det bestemmer du selv.

h3. Hva får du igjen for et år på «Global ledelse»?

Global ledelse vil hjelpe deg å skille deg ut i arbeidslivet og bidra til å skape en bedre verden. Og nei, det siste er ikke en klisjé. Det er mange av oss som deler det ønsket.

Gjennom å delta på studieturer til ulike deler av verden, kommer du tett på ledelse i praksis og forskjellige kulturer og økonomier. Du vil også jobbe sammen med ungdom fra hele verden, som gir unike muligheter for å utvikle egne kommunikasjons-, samarbeids- og lederevner.
Her vil du også få en solid forståelse for hvordan ledere og organisasjoner kan bidra til å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden. Du vil også lære om de utfordringene som følger med lederskap i en global kontekst, og hvordan de kan håndteres på en ansvarlig og etisk måte.

I tillegg får du:

 • 2 studiepoeng du kan ta med deg når du søker på høyere utdanning
 • 2 alderspoeng fordi du har blitt et år eldre…
 • Bli bedre kjent med deg selv som leder og som menneske
 • Bli klar for å gå inn i lederoppgaver som student, i politikk, organisasjonsliv eller ledelse.

Lærere:

Geir Ertzgaard er utdannet teolog, har engelsk, journalistikk og pedagogikk i fagkretsen, og har studier i endringsbasert ledelse og coaching som lederverktøy i fagkretsen. Han har vært linjelærer på Solborg siden 2001, har vært assisterende rektor og rektor på Svalbard folkehøgskole. Han har sentrale verv i folkehøgskolen, både som nestleder i Norges kristelige folkehøgskolelag og som medlem i Folkehøgskolerådet. Ledelse er å bygge lag, ifølge Geir, og den som klarer å bygge mennesker er den beste lederen.

Henrik Seglem Grydeland er utdannet journalist og lærer, og underviser til daglig på Globall, som er en av linjene som Global ledelse samarbeider med. På Global ledelse underviser Henrik i kulturkunnskap og i emnet «Forstå din egen tid», som er et nøkkelfag på linja. Å lese samtiden er en viktig lederegenskap, og Henrik har mye å bidra med når man går inn i diskusjoner.

Stavanger:

Stavanger er en liten by i verdensmålestokk, men en stor by i Norge. Vil du komme deg ut fra skolen, har Stavanger og Jæren mye å by på. Kombinasjonen av småby og internasjonalitet, gir byen en spesiell blanding av lokal sjarme og en internasjonal schwung. Stavanger er en by full av liv og byr på blant annet flere konsertscener med små og store artister, toppserie i ishockey og fotball, kjøpesentre, nyskapende og innovative bedrifter, et universitet som satser på framtidens fag, grønne vintre, korte avstander, surfing, snødekkede fjell og en times flytur unna London. Stavanger er en internasjonal småby av stort format.

_*Norges mest internasjonale by? Solborg er en folkehøgskole i Stavanger – porten til verden!_*

Søk nå!