Nyheter


I forbindelse med skolestart inviterer vi foreldre/foresatte til en åpningssamling søndag 2. september kl. 14.00. I forlengelsen av denne vil dere også få møte lærer og klassen eleven skal gå i.

Det blir grilling i tidsrommet kl. 11.30 til kl. 13.30.
Kveldsmat senere på lørdagskvelden er bare for elevene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.

Med vennlig hilsen
Solborgpersonalet