Global Village Connect


Global Village Connect


Globale spørsmål utfordrer oss. Ved å reise ut i verden og se og oppleve hvordan andre lever, kan vi bedre forstå hvordan verden henger sammen. Vi reiser til Afrika og Asia for å møte andre kulturer og for bedre å kunne forstå vår egen rolle i verden. Solidaritet er stikkordet.

Solidaritet

Solidaritet står i fokus både når vi er hjemme og ute i verden. Du vil få besøke en landsby i Kambodsja og møte mennesker som har et dårligere utgangspunkt enn deg. Du vil få være med å fortelle andre om hva du har sett og opplevd, og du vil få være med å arrangere innsamlingsaksjon på Solborg.
Du vil få møte det internasjonale Stavanger gjennom frivillig arbeid i ulike organisasjoner; gjerne delta på språkcafé, sykehjemsbesøk, «suppekjøkken», leksehjelp og delta på ulike aktiviteter sammen med ungdommer på et læringssenter. Mulighetene er mange.

Bli bevisst din rolle i verden

Hvordan kan du bidra til en bedre verden? Hjelper det med bistand? Hvordan forholder vi oss til flyktningssituasjonen i verden? Hva er moderne slaveri? Spørsmålene er mange. Vi har ikke fasitsvar, men samler informasjon som gjør oss i stand til å forstå bedre. Til å skjønne at det er ikke VI og DE, men OSS.

Bærekraft og aksjonforskning

Hva er en bærekraftig livsstil? Er bærekraft morsomt? Er Fair Trade svaret? Gjennom aksjonsforskning utfordrer vi oss selv og våre medelever på vaner og forbruk. Hva kan vi gjøre? Hva vil vi gjøre?

Kulturforståelse

Å møte mennesker er den beste måten å lære om andres kulturer og vår egen kultur på. Vi reiser til Asia og Afrika for å møte mennesker der, men vi trenger ikke reise langt for å møte mennesker fra andre kulturer. På skolen samarbeider vi med Sandnes læringssenter som har elever fra forskjellige deler av verden.

Dette sier en av elevene om kontakten med læringssenteret:
«Å være sammen med elevene på Sandnes læringssenter er både gøy og lærerikt, men det kan også ha sine utfordringer med tanke på språk. Men vi tror de blir bedre i norsk av å være med oss. Vi lærer mye fra dem, om dem og om deres hjemland. Når vi er sammen gjør vi forskjellige aktiviteter som å lage mat, prate og være i gymsalen. Dette er en bra måte å bli venner på! Det er kjekt å kunne ta undervisningen eller skoletimen ut av klasserommet og møte nye mennesker!»

Mat og dans

Noen ganger lager vi internasjonal mat og du får prøve deg på afrikansk dans.

Video og fotoredigering

Et lite kurs i redigering av bilder og video gir oss mulighet til å lage fine presentasjoner fra turene våre.

Lærer på linja er Anne Marit Træland

Anne Marit TrælandAnne Marit har bodd to og et halvt år i Namibia der hun jobbet for Fredskorpset, og har i flere år undervist fredskorpsere som skal på utenlandsopphold. Hun har også bodd flere år i Etiopia. Anne Marit er utdannet lærer med sosialantropologi, idrett og bistand som tilleggsfag. På Solborg brenner hun for å skape en bærekraftig verden med solidaritet i fokus.

Priser for skoleåret 2017-2018:

Et år på Global Village Connect koster kr. 107 700. Det inkluderer studieturer, opphold, påmeldingsgebyr, valgfag m.m.

Kompetanse

Et år på Solborg gir 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Linjeturer

En tur i hvert semester, til Afrika og Asia.

Stikkord for Afrikaturen er: Møte med mennesker, skolebesøk, solidaritetsarbeid og natur/dyreliv.

På turen til Asia, kommer vi til å besøke Kambodsja. Stikkord for turen er: Prosjektbesøk, arbeid med solidaritetsarbeid, foto og video, landsbyer og templer.

En tidligere elev sier:

Turene forandra livet mitt. Det var først da jeg kom til Afrika at jeg skjønte hvor virkelig Afrika er, og ikke bare filmene og nyhetene du ser på TV. Etter Asiaturen tenkte jeg at jeg fikk en tur som jeg aldri kunne arrangert selv. Du ser forbi fasaden, og ser bak glansbildene.

Målet med turene

er å gi deg unike møter med mennesker, en større innsikt i forholdene i verden og et engasjement for mennesker som lever under vanskeligere kår enn oss.

Velkommen

Jeg gleder meg til å få deg som elev og kommer til å jobbe for at du skal få et år som gir mening og utfordringer.
Jeg regner også med at du er engasjert, positiv og villig til å yte for at året skal bli viktig for deg selv og andre.

Du kan lese mer om hva vi gjør på Connect på facebooksida vår, GlobalVillageConnect

Med hilsen Anne Marit